KIRJATÜKID

 
 

Teadusartiklid, publikatsioonid ja lõputööd

 1. Bullet A. Vaht, Financing of the Establishment of the Minimum Stocks of Liquid Fuels in Baltic States".
      Nordic Council of Ministers Office in Estonia, Tallinn, Juuni 2004.

 2. Bullet A. Vaht, Tuhasadestiste mõju soojusülekandele katla küttepindades". Tallinna Tehnikaülikool,
      Soojustehnika Instituut, Tallinn 2002.

 3. Bullet A. Vaht, Iru Elektrijaama aurukatla TGME-464 efektiivsust mõjutavad faktorid", magistritöö.
      Tallinna Tehnikaülikool, Soojustehnika Instituut, Tallinn 2001.

 4. Bullet Prof. T. Tiikma ja A. Vaht, Katla TGME-464 kolde ekraanküttepinna sadestise mustsusaste ja
      soojusjuhtivustegur
  ". Tallinna Tehnikaülikool, Soojustehnika Instituut, Tallinn 2001.

 5. Bullet Prof. T. Tiikma ja A. Vaht, Pudedate sadestiste soojusjuhtivustegur". Tallinna Tehnikaülikool,
      Soojustehnika Instituut, Tallinn 2000.

 6. Bullet A. Vaht, Ökonomaiseri akustilise puhastuse efektiivsus Iru EJ aurukatlal nr. 2", bakalaureusetöö.
      Tallinna Tehnikaülikool, Soojustehnika Instituut, Tallinn 1999.

 7. Bullet J. Kleesmaa, H. Kruus, prof. T. Tiikma ja A. Vaht, Iru Elektrijaama aurukatla nr.2 konvektiivsete 
      küttepindade akustilise puhastuse efektiivsus
  ". Keskkonnatehnika, 6/1999.
      Artikli täisversioon koos joonistega PDF-formaadis.

 8. Bullet A. Vaht, Jäätmed – alternatiivsed energiaallikad". Tallinna Tehnikaülikool,
      Soojustehnika Instituut, Tallinn 2003.

 9. Bullet A. Vaht, Tahkekütuse ülerõhul põletamise tehnoloogiad". Tallinna Tehnikaülikool,
     Soojustehnika Instituut, Tallinn 2002.

 10. Bullet A. Vaht, Kombineeritud soojusjõuseadmed". Tallinna Tehnikaülikool,
      Soojustehnika Instituut, Tallinn 2001.